Всеукраїнська асоціація

На різні напрями підготовки дається певний обсяг державного замовлення для стаціонарної і заочної форми навчання. Бюджетних місць для заочників виділяється дуже мало – в основному від 5 до 20 місць залежно від ліцензованого обсягу. Це стосується всіх спеціальностей, крім правоохоронної діяльності. Студент, який не склав заліки...